Bàn về vấn đề tỷ giá và ý đồ của ngân hàng nhà nước trong điều hành tỷ giá: nhà đầu tư phải làm gì khi NHNN cho phép tỷ giá tăng?

Bên mỹ sau khi FED họp, giới phân tích sẽ mổ xẻ ý tứ từ cuộc họp báo sau buổi họp, để xem FED sẽ làm gì tiếp theo. Bên VN ta cũng nên như thế. Sau khi SBV họp … Đọc tiếp Bàn về vấn đề tỷ giá và ý đồ của ngân hàng nhà nước trong điều hành tỷ giá: nhà đầu tư phải làm gì khi NHNN cho phép tỷ giá tăng?