Cung cầu

  • Các nhà đầu tư tổ chức tích lũy khối lượng lớn cổ phiếu (mua), đặc biệt vào những thời điểm quan trọng như khi cổ phiếu đang hình thành và phá vỡ thoát ra khỏi mẫu hình biểu đồ.

Tại sao Cung cầu quan trọng?

Quy luật cung cầu thể hiện hàng ngày trên thị trường chứng khoán, cũng như trên mọi thị trường. Lực cầu mạnh trên cổ phiếu  với nguồn cung có sẵn hạn chế sẽ đẩy giá cổ phiếu tăng vọt lên. Ngược lại, nguồn cung cổ phiếu dư thừa và lực cầu mua yếu sẽ khiến giá giảm xuống. Vậy làm thế nào để đo lường lực cầu trong một cổ phiếu? Hãy bắt đầu bằng cách kiểm tra khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày. Hãy tìm những ngày mà số lượng cổ phiếu được giao dịch cao hơn nhiều so với mức trung bình.

Nếu giá cổ phiếu tăng mạnh và khối lượng giao dịch tăng cao hơn mức trung bình, điều đó cho thấy lực cầu mạnh. Có nghĩa là các nhà quản lý quỹ và các nhà đầu tư tổ chức khác – những người chi phối phần lớn giao dịch trên thị trường chứng khoán – đang tích cực mua cổ phiếu. Và chính lực cầu  mạnh mẽ của các tổ chức sẽ thúc đẩy một bước chuyển biến lớn về giá của cổ phiếu.

Tìm kiếm đánh giá cung cầu ở đâu

Khi bạn biết cách kiểm tra biểu đồ cổ phiếu, bạn sẽ có thể nhanh chóng thấy được liệu lực cầu ở một cổ phiếu cụ thể là mạnh hay yếu bằng cách kiểm tra hành động khối lượng và giá.

Nếu bạn giao dịch chứng khoán Hoa kỳ, IBD có bảng xếp hạng Cung-Cầu  và xếp hạng tích luỹ/phân phối. Bảng xếp hạng Cung-Cầu được xây dựng bằng cách so sánh khối lượng giao dịch của cổ phiếu với số lượng cổ phiếu đang lưu hành, các cổ phiếu được xếp hạng từ 99 (tốt nhất) đến 1 (kém nhất) cho thấy mức độ tích cực của cổ phiếu được giao dịch.  Bảng xếp hạng tích lũy/phân phối được xây dựng dưa trên đo lường việc mua và bán của các tổ chức trong 13 tuần qua, với xếp hạng từ A (mua nhiều) đến E (bán nhiều).

Các bảng xếp hạng Cung-Cầu  và xếp hạng tích luỹ/phân phối là rất hữu ích với các nhà đầu tư không chuyên. Đối với chúng tôi, những nhà đầu tư đã có nhiều kinh nghiệm thì chỉ cần kiểm tra mẫu hình biểu đồ, khối lượng đi kèm với giá là có thể nhanh chóng phát hiện được tình trạng cung cầu của cổ phiếu, do đó nhadaututhanhcong.net không chú trọng việc xây dựng hai bảng xếp hạng kể trên theo cách của IBD. 

Tiếp theo: L – Công ty dẫn đầu hay chỉ là kẻ đội sổ

Theo Investor’s Business Daily